Geerkens Opleiden Deskundigheidsbevordering en Supervisie.

 
 1. -Geerkens
  Wie is Annelies Geerkens?

 2. -Opleiden & Trainen
  Wat kunt u verwachten?

 3. -Deskundigheidsbevordering
  Waar liggen de kansen?

 4. -En
  Al eens aan maatwerk gedacht?

 5. -Supervisie
  Wat kan het u opleveren?

 6. -Gerelateerde sites
  ikbeneenperfectionist.nl
  Moeite met uw perfectionisme?

  coachingshelpdesk.nl
  Wat is de juiste ondersteuning voor u?

Economische veranderingen in de wereld, ingrijpende veranderingen binnen organisaties, toenemende werkdruk en groeiende onzekerheid over de toekomst hebben een grote weerslag op de mens in de organisatie. De vraag van medewerkenden naar heldere communicatie, bewust leren reflecteren over eigen beroepservaring en inzichten vorm te geven in handelen is groot. Bijvoorbeeld in het kader van herbezinning op persoonlijk functioneren, persoonlijke ontplooiing, teambuilding, herintreden of het starten in een nieuwe werkkring.


Geodes kan u daarin ondersteuning bieden volgens een heldere filosofie: leren(d) omgaan met je werk. Niet alleen theoretisch aan de slag, maar praktisch aan jezelf werken met behulp van diverse ‘doe’-technieken. Handreikingen voor bewustwording en het verkrijgen van inzicht om de link naar het eigen dagelijkse functioneren sneller te kunnen leggen.


Uw vraag is daarbij uitgangspunt voor het te volgen traject. Geodes heeft grote ervaring met coaching, supervisie op individuele- of groepsbasis en begeleidingstrajecten op maat. Geodes is geen aanhanger van één specifieke stroming, maar is wel goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan ze ook toepassen.

Een andere kijk op verandering

“Leren heeft te maken met durven loslaten en je vrij voelen om te doen wat je wilt.”